Tidligere konferencer                                                

  Aalborgkonferencen 2023                                                                  
 
James Nottingham er lærer, leder og forfatter. Han har skrevet 11 bøger om undervisning og ledelse, hvoraf syv er udgivet på dansk. Igennem 90´erne og begyndelsen af 2000´erne var han lærerassistent, lærer og derefter leder i K-12-skoler i Storbritanien. I 2006 oprettede han Challenging Learning, en uafhæng konsulentgruppe.  James Nottingham er tildelt Fellow of the Royal Society of Arts, en pris, der gives for at yde enestående bidrag til social fremgang og udvikling  og er inkluderet i Future 500, en "definitiv liste over Storbritaniens mest fremadrettede og kreative innovatører".  
   
Aalborgkonferencen 2019 Aalborgkonferencen 2021

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed. Den røde tråd i hendes formidling er at styrke menneskers praktiske evne til at håndtere livets mangeartede situationer o sociale samspil. Det gør hun bl.a. i sin bestseller HJERNESMART-trilogi - Hjernesmart ledelse, Hjernesmart pædagogik og Hjernesmarte børn.

På konferencen underviste hun i selvdirigeret neuroplasticitet - hvorfor enhver med pædagogisk ansvar med fordel kan tage "sort bælte i amygdala-håndtering" - og inspirere børn til det samme. Hvad betyder vores perspektiv på barnet, og hvordan kan vi bruge pandelapperne til at tage mere konstruktive billeder? Og til sidst:
Arbejdshukommelsen - hvorfor børn og unge intet lærer, hvis den er fyldt - og hvordan tager du ledelsen i at aflaste og udfordre den i hverdagen?

Svend Brinkmann har siden 2009 været professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aaalborg Universitet. Han er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Svend Brinkmann har skrevet og redigeret en lang række bøger og mere end 150 artikler. Derudvoer har han udgivet artikler og bogkapitler på femten forskellige sprog. I almenheden blev han i 2014 kendt for bogen "Stå fast" hvori han gør op med, hvad han beskiver som tidens (selv)udviklingstyranni. Svend Brinkmann har også medvirket i radiopgrogrammet Netværket på P1 fra 2009-2016 og var i 2014 vprt på DR K programmet "Lev Stærkt". I 2019 var han vært på radioprogrammet "Brinkmanns Briks" på P1.

Konferencen gik under titlen: "Hvad er der galt" hvor Svend Brinkmann indkedsede nogle af tidens store problemer knyttet til stress og stressrelaterede lidelser.
 

Aalborgkonferencen 2017 Aalborgkonferencen 2018

Peter Vermeulen  har en master i Psykologogi og Pædagogik ved Fakultetet ved universitetet i Leuven, Belgien (1985) og PhD i Psykologi og Pædagogik ved universitetet i Leiden, Holland. Han har arbejdet for det flamske Autisme Association. Siden 1998 har været autisme konsulent og nu direktør på Autisme Centraal, Gent i Belgien og udgivet 15 bøger.

På konferencen underviste Peter Vermeulen i hvordan man kan støtte mennesker med autisme og hvorfor man har brug for at forstå, hvordan mennesker med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), opfatter og forstår verden. Han præsenterede en ramme, som hjælper med at få os til at få en dybere forståelse af den typiske informations bearbejdning hos mennesker med ASF, som han navngiver Context Blindness. Begrebet Context Blindness forener de eksisterende kognitive modeller til forståelsen af AS (theory of mind, de executive funktioner og den centrale kohærens) og tilbyder et unikt og praktisk indblik i autismen. 

Mikael Thastum (t.v.)Phd. professor, Angstklinikken for Børn og Unge, CEBU, Psykologisk Institut, School of Business and Social Science, AARHUS UNIVERSITET

Kristian Bech Arendt (t.h.)
Phd. Adjunkt, Angstklinikken for Børn og Unge, CEBU, Psykologisk Institut, School of Business and Social Science, AARHUS UNIVERSITET

På konferencen underviste Mikael Thastum og Kristian Bech Arendt i "Hvad er anst hos børn og unge"?

Forekomst:
Årsager og vedligeholdende faktorer - forskellige slags angst.
Behandling af angst hos børn:
Kognitiv adfærdsterapeutiske metoder belyst gennem Cool Kids programmerne.
Komorbid angst i særlige grupper (ASF)
Tilpassede metoder til behandling af angst hos ASF-børn.
Skolefravær
Håndtering/behandling af bekymrende skolefravær hois børn og unge.
Back2School projektet

Aalborgkonferencen 2016 Aalborgkonferencen 2016

Christina Sommer er psykologisk konsulent ved Psykologisk Ressource Center i København. Christina har specialiseret sig indenfor autismeområdet og varetager kognitive forløb for børn og unge med en autismespektrumtilstand. Ligeledes har Christina igennem mange år afholdt forløb for forældregrupper og søskendegrupper.

På konferencen fortæller Christina Sommer om PDA og Autisme (Pathalogical Demand Avoidance) Ekstrem krav afvisning: Et barn eller ung med PDA har brug for trygge rammer, og voksne og personaler som med humor og kærlighed kan ”tænke ud af boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og robuste, så de kan holde til den frustration, personen med PDA er fyldt med. Og det er for det meste en stor udfordring for miljøet omkring barnet med PDA. 

I session 2 fortæller Christina Sommer om Angst og Autisme: Introduktion til at arbejde med  angstproblematikker hos personer med ASF. Personer med ASF  (Autisme Spektrum Forstyrrelser) oplever ofte at deres hverdage er fyldt med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde, og dette kan lede til en angst tilstand, som kan være svær at håndtere.

Peter Dyhr er psykologisk konsulent i Psykologisk Ressource Center og arbejder med voksne, unge og par, samt personale, ledere og bestyrelser på institutioner, bosteder, skoler, ungdomsuddannelser og hospitaler. Peter Dyhr er CEO og partner i Systemizer.biz. Han har arbejdet med coaching af ledere og specialister de sidste 25 år i både kreative og system-orienterede miljøer. Han har arbejdet med uddannelse, teambuilding, innovation, strategisk ledelse og lærende processer i organisationer over hele Europa. 

Styrkebaseret tænkning - at møde andre gennem dine styrker .I mange år er personer med Aspergers Syndrom, autisme eller andre diagnoser blevet mødt i de udfordringer som de står i, men ikke i deres styrker. Der er brug for nogle nye briller at se hinanden med, så der kommer mere fokus på den enkeltes person, talent og styrker. Peter Dyhr giver en grundlæggende introduktion til, hvordan du kan lære dig selv og andre at tænke og leve styrkebaseret og give ideer til hvordan det kan lykkes.

2015 Aalborgkonferencen 2015

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold.

På konferencen introduceres mentaliseringsbegrebet, og det beskrives, hvordan begrebet kan anvendes i læringssituationer og i det pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge. Der vil blive introduceret en behandlingsmodel - STORM modellen (Sikkerhed, Traumefokus, Opbygning af evner, Ressourcefokus og Mentalisering). Modellen samler viden om, hvad der skal til for at støtte de udsatte børn og unge til sikkerhed, heling og udvikling.

Peter Lund Madsen er læge og hjerneforsker. Videnskabelig uddannelse hos professor Niels A. Lassen i København og professor Louis Sokoloff ved Laboratory of Cerebal Metabolism, NIMH - National Institute og Health, Bethesda, MD, USA.

På konferencen fortæller Peter Lund Madsen om barnehjernens udviklingshistorie og autisme. og om hjernens udvikling fra barn til voksen. Om autisme og evnen til at tyde komplicerede sociale signaler.. Om sammenhængen mellem følelser og intelligens. Om pandelapperne der med deres avancerede funktioner er det sidste der falder på plads. Og frem for alt: Hvorfor vi mennesker har så mange gode grunde til at være stolte af os selv!

Aalborgkonferencen 2014  Aalborgkonferencen 2014
  

Niels Bilenberg er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark. Han er leder af afdelingens forskningsenhed, hvor forskningen blandt andet har drejet sig om populationsstudier, studier af tvillinger og studier af børn og unge med ADHD og autisme.

På konferencen i 2014 holdt Niels Bilenberg et oplæg om gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GU) eller Autismespektrumforstyrrelserne (ASD) der er kendetegnet ved sociale og kommunikative forstyrrelser samt indskrænkede interesser og vaner. Oplægget afdækkede undersøgelse, diagnose, behandling og særlige forhold vedrørende hjælp og støtte i skole, fritid og familien.

Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og specialkonsulent og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem neuropsykiatri, læring, neuropsykologi, organisation og pædagogisk psykologi. Han har gennem en længere årrække arbejdet indenfor det specialpædagogiske skoleområde, og i specialskoletilbud rettet mod elever med udviklingsforstyrrelser.

På konferencen i 2014 holdt Jens Wilbrandt et oplæg om komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker. Det var et oplæg om Guadiagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrumforstyrrelser. Jens Wilbrandt kom i sit oplæg  med bud på en forståelsesramme, som vi kan bruge i mødet med denne særlige målgruppe indenfor autismespektret.

Aalborgkonferencen 2013  Aalborgkonferencen 2013
  
På konferencen i 2013 havde vi besøg af Keld Fredens der er dansk læge og hjerneforsker. Han har været lektor ved Aarhus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter samt vismand i Kompetencerådet.  Kjeld Fredens er forfatter til et stort antal artikler og flere bøger, herunder Mennesket i hjernen - en grundbog i neuropædagogik (2004) og Innovation og ledelse - hjernen som medspiller (2009).
Keld Fredens tema var Inklusion og mangfoldighedens fortræffeligheder. Hvor går grænsen vedr. inklusion - eller er der en grænse. En grænse hvor elever med ASF har bedst af ikke at møde normalverdenens sociale krav og udfordringer? Hvad sker der i hjernen, når vi vokser op i miljøer, der ikke forstår os og som stiller for store krav og udfordringer? Den neurologiske betragtning af handicappet "Autisme Spektrum Forstyrrelse" - og de udfordringer dette handicap giver.
På konferencen i 2013 havde vi også besøg af Christian A. Stewart-Ferrer der er specialpsykolog i klinisk børnepsykologi og i psykoterapi - og har Aspergers Syndrom. Han arbejder til daglig for Odenses Center for Inklusion med børn og unge med autisme, grænsepsykose og beslægtede tilstande".
Christian A. Stewart-Ferrers indlæg handlede om Autisme og inklusion - hvordan ser vejen ud? Autisme er ikke noget, der kan forstås som en mangeltilstand, men som en grundlæggende anderledes måde at opleve verden på. For at forstå autisme er det derfor nødvendigt at se på såvel de ydre tegn som de indre oplevelser - at inddrage både "deres" og "vores" perspektiv. Dette dobbelte perspektiv er også en nødvendighed, når man skal forstå  "inklusion", som er tidens pædagogiske løsen: Hvem kan i virkeligheden inkluderes hvor, hvornår og til hvad? Og hvordan vil et inklusionstilbud se ud, hvis det skal være "autismevenligt"?
Aalborgkonferencen 2012  Aalborgkonferencen 2011
  
På konferencen i 2012 havde vi besøg af  Ross W. Greene ph.d., tilknyttet afdelingen for Psykiatri på Harvard Medical School som klinisk lektor og grundlægger af Institut for Samarbejdsbaseret Problemlsning ved Afdelingen for Psykiatri på Massachusetss General Hospital.
Ross W. Greene gav os et ind blik i "Samarbejdsbaseret problemløsning" som den første pædagogiske metode, der effektivt og synligt beskriver, hvordan man kan hjælpe børn og unge med forskellige diagnoser som ADHD, ASpergers Syndrom, ODD, ikke-verbale indlæringsvanskeligheder, Tourettes Syndrom og OCD.
På konferencen i 2011 havde vi besøg af Katrine Schumann fra firmaet innovate2communicate. Temadagen handlede om kommunikation i organisationen, under navnet: Kommunikation der former fremtiden.  Der blev arbejdet med adgangen til kreativiteten i os selv og andre, og hvordan man udforsker nye, spirende ideer og hvordan man skaber et samarbejde bygget på glæde, tillid og faglighed, kaldet Kaleidoskopisk Kommunikation.
Aalborgkonferencen 2010  Aalborgkonferencen 2009
         
  Susan Hart     Trine Uhrskov med 2 personer
Foredragsholderen i 2010 var børne- og ungdom-spsykiater Søren Hertz og temaet for konferencen i 2010 var "Børns og unges uanede udviklingsmuligheder - i samspil med deres omgivelser". Her blev der præsenteret nye epokegørende og udfordrende ideer og teorier, der bygger på moderne hjerneforskning, udviklingspyskologi og tilknytningsteori. Foredragsholderne i 2009 var danske Susan Hart og Trine Uhrskov. Susan Hart holdt et fantastisk foredrag om samhørighed. Et foredrag der fastholdt deltagerne i et jerntag hele formiddagen.

Trine Uhrskov havde følgeskab af 2 personer med ASF og ADHD, og det blev en rigtig interessant eftermiddag. Trine Uhrskov er specialist i selvforståelse for unge med Aspergers syndrom og lignende diagnoser.
Aalborgkonferencen 2008 Aalborgkonferencen 2008
        
Theo Peeters er leder af Opleidingscentrum Autisme i Antwerpen, Belgien. Hilde De Clerq - international ekspert indenfor autisme
På den første Aalborg Konference i 2008, påpegede Theo Peeters, at autisme er et livslangt handicap, hvor indsatsen derfor også bør ses i et livslangt perspektiv.

Theo Peeters mestrede på en ligefrem og tilgængelig måde, at sammenhænge teori og praksis i overensstemmelse med den nyeste viden om autisme.

Konferencesprog var på Engelsk.

På konferencen i 2008 havde vi også besøg af Hilde De Clerq. der er en international ekspert inden for autisme. Hun er mor til en søn med autisme. Denne kombination giver hende et specielt perspektiv på autisme, der kombinerer videnskabelig viden med den virkelige oplevelse.

Konferencesprog: Engelsk


 

Ultimate Web